Ik (h)erken dat ik vastloop in mijn werk (voorbeelden)